کسب و کارها در شروع یا میانه راه به مسائلی برخورد می کنند که نیاز به مشاوره کسب و کار دارند تا وضعیت خود را بهبود داده و بتوانند بهره وری بیشتری در کار خود داشته باشند.
برای برداشتن اولین قدم در راه اندازی کسب و کار شما نیاز به این دارید که مسیر راه برایتان کاملا روشن باشد. همچنین باید بدانید که در این مسیر چه هزینه ها و چه فرصت هایی وجود دارد تا در حوزه کسب و کار خود بتوانید در کمترین زمان ممکن پیشرفت کنید. شاید بدون آگاهی دقیق بتوانید مسیر خود را بیابید اما اینکار می تواند هزینه های سرباری برای شما بوجود آورد.
من در این زمینه به صورت زیر مشاور کسب و کار شما خواهم بود :

    از کجا شروع کنید
    برنامه راهبری برای شروع کسب و کار آنلاین بچینید
    اجرای برنامه راهبری را به چه صورت و با چه سرمایه ای پیش بگیرید
    رقبای خود را بشناسید و راه موفقیت بر آنان را بدانید
    نقاط ضعف و قوت خود را شناخته و بتوانید با شناخت فرصت ها و تهدیدها مسیر خود را هموار کنید
    برنامه مدون برای بازاریابی خدمات یا محصولات خود داشته باشید